Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) er et frittstående samarbeids- og samordningsorgan for å ivareta natur og friluftsliv i Bærum kommune. BNF er et samordnende råd for 18 organisasjoner med til sammen ca. 20.000 medlemmer. Organisasjoner som enten har det enkle friluftsliv, naturvern eller kulturvern i sin formålsparagraf eller i sitt arbeidsprogram, kan være medlem av BNF. Vi arbeider for naturvern og det enkle friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet for innbyggerne i sitt nærområde og i naturen forøvrig. BNF har høringsrett i saker som angår natur, kulturminner og friluftsliv og har en samarbeidsavtale med Bærum kommune for å forenkle og styrke samarbeidet til beste for innbyggerne.

Våre medlemmer er:


Vedtekter sist endret 30. mars 2022