Vedlagt er naturkart for Borøya.

Kartet er utviklet av Hilde Friis Solås og BNF har fått støtte til prosjektet fra Akershus Fylkeskommune  og Bærum kommune.