Vedlagt er naturkart for Kalvøya. 


Kartet er utviklet av Hilde Friis Solås og BNF har fått støtte til prosjektet fra Akershus Fylkeskommune  og Bærum kommune.