Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) arbeider for å gi flest mulig anledning til å utøve enkelt friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i sitt nærområde og naturen for øvrig. Bærums opprinnelige landskapskarakter, natur- og kulturverdier skal sikres i samarbeid med medlemsorganisasjonene og offentlige myndigheter. Virkeområdet dekker hele Bærum kommune.

 


Naturfestivalen 2019

Naturfestivalen 2019

Vår praktfulle natur - livet langs vår sårbare kyst. En vellykket naturfestival ble gjennomført i mai. 2019 med stor interesse, mange aktiviteter og god oppslutning.

Les mer
Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

BNFs mange innspill og høringer til fellesprosjektet Ringeriksbanen. Et samarbeid mellom BaneNor og Veivesenet E 16. BNFs klare anbefaling er at jernbanetraseen legges om Roa til Hønefoss og ikke under Krokskogen. Les mer om hvorfor dette er det beste alternativ. http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2240&fbclid=IwAR2FmEJvUry80LaFH89MinVMfivztSe23PMvKnKykzpb67JVKLMDaeyYhDI

Les mer
Lansering av nye naturkart for Borøya og Kalvøya

Lansering av nye naturkart for Borøya og Kalvøya

Lansering av NYE naturkart! Kartene vises for FØRSTE gang lørdag 21. april kl. 13 -15 v/ broen til Kalvøya. Selges for kr 30 pr. stk. Klassesett med naturkart: kr 350,- Lilløyplassen på Fornebu presenterer flott vår- og sommerprogram Velkommen!

Les mer