Ny skogbruksforskrift i marka (høring)

Ny skogbruksforskrift i marka (høring)

Sammen med andre friluftsorganisasjoner var BNF i oktober med på høringsuttalelsen om ny skogbruksforskrift. Det var bred enighet om innspillene og de fleste natur-, friluftslivs- og idrettsorganisasjonene står samlet bak uttalelsen til Landbruks- og matdepartementets forslag til ny skogbruksforskrift for Marka.

Les mer
Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

Formannskapet vedtok i august at rådmannens forslag til Klimastrategi 2030 og handlingsplan skulle sendes på høring (høringsfrist 6.november 2017). Høringen omfatter både målsettinger, strategier og tiltak. Vi har i vår høringsuttalelse gitt noen konkrete forslag som vi mener bør komme i tillegg til foreslått strategi. BNF ønsker tiltak velkommen og håper at våre innspill vil bidra til å oppnå målene som er satt.

Les mer
Åpent møte onsdag 8. november 2017

Åpent møte onsdag 8. november 2017

Kulturlandskapet i Bærum har en vakker og variert natur med stort biologisk mangfold. Maten vi lever av produseres i miljøer som dette. Det var en stor glede å invitere til et lite innblikk i disse naturperlene. Vi samlet folk med ulike innfallsporter til Bærums kulturlandskap. Denne kvelden delte de sin kunnskap, viste bilder og fortalte om sine opplevelser.

Les mer