Ny skogbruksforskrift i marka (høring)

Ny skogbruksforskrift i marka (høring)

Sammen med andre friluftsorganisasjoner var BNF i oktober med på høringsuttalelsen om ny skogbruksforskrift. Det var bred enighet om innspillene og de fleste natur-, friluftslivs- og idrettsorganisasjonene står samlet bak uttalelsen til Landbruks- og matdepartementets forslag til ny skogbruksforskrift for Marka.

Les mer