Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

BNFs mange innspill og høringer til fellesprosjektet Ringeriksbanen. Et samarbeid mellom BaneNor og Veivesenet E 16. BNFs klare anbefaling er at jernbanetraseen legges om Roa til Hønefoss og ikke under Krokskogen. Les mer om hvorfor dette er det beste alternativ. http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2240&fbclid=IwAR2FmEJvUry80LaFH89MinVMfivztSe23PMvKnKykzpb67JVKLMDaeyYhDI

Les mer
Lansering av nye naturkart for Borøya og Kalvøya

Lansering av nye naturkart for Borøya og Kalvøya

Lansering av NYE naturkart! Kartene vises for FØRSTE gang lørdag 21. april kl. 13 -15 v/ broen til Kalvøya. Selges for kr 30 pr. stk. Klassesett med naturkart: kr 350,- Lilløyplassen på Fornebu presenterer flott vår- og sommerprogram Velkommen!

Les mer
Ny sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet

Ny sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet

Bærum kommune har lagt ut forslag til ny sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018–2030 til høring. Bærum Natur- og Friluftsråd ser positivt på at kommunen nå vil ha en storsatsing på sykkel og syklister i Bærum.

Les mer