Årsmøte i Bærum Natur og Friluftsråd avholdes 14. mars i Kommunegården, møterom 1 kl 18.00.

Alle er velkommen