Bærum Natur- og Friluftsråds historie går tilbake til 2008. Da ble ble rådet etablert. Under følger utklipp fra etableringsmøtereferatet forfattet av referent Eilev Gunleiksrud (Bærum kommune). Etableringsmøtet fant sted torsdag 31. januar 2008, Møterom M2/M3 i kommunehuset.


Innledning og innlegg:

Leder i interimstyret Anna Mare Graff innledet møtet og viste til viktigheten av å opprette en overordnet friluftsorganisasjon som jobbet for det enkle friluftslivet og naturvernet i Bærum. Hun gav ordet videre til leder for Natur- og idrettsforvaltningen Svein Finnanger som gikk gjennom den foreslåtte formålsparagrafen og viste til at et overordnet natur og friluftsråd i Bærum vil få en rekke samarbeidsområder med Natur- og idrettsforvaltningen. Finnanger viste videre til viktigheten av, og var meget positiv til, å få til gode samarbeidsordninger mellom Natur- og idrettsforvaltningen og et nytt overordnet friluftsråd for Bærum.

Graff tok videre opp hvilke konsekvenser nedbyggingen av de grønne arealer medfører og viste til nedbyggingen av grøntstrukturen i Bærum gjennom de siste 100 årene. Ordet ble gitt videre til plansjef Arthur Wøhni som fortalte om den nye organisasjonsstrukturen i Bærum kommune og de ulike planutfordringer som Bærum kommune står ovenfor. Wøhni viste videre til de ulike samferdselstiltakene som er under vurdering og planlegging og som vil styre mye av den overordnede arealbruksplanleggingen i fremtiden. Han gjennomgikk deretter formannskapets vedtak av 16. januar 2008 vedrørende kommuneplanens planprogram, og informerte om videre prosess angående kommuneplanen.

Valg av ordstyrer, referent med mer for selve etableringsmøtet:

Anna Marie Graff ble valgt til møteleder. Eilev Gunleiksrud ble valgt til referent og Bjørn Rune Luneø og Einar Skage  Andersen ble valgt til å undertegne etableringsmøtereferatet.
...

Beslutning om stiftelse av Bærum Natur- og Friluftsråd og stemming over de ulike endringsforslagene i vedtektene:

... Det ble deretter lagt ut stiftelsesdokument som de ulike organisasjonene og vellene skrev seg på. I alt underskrev 16 organisasjoner og vel stiftelsesdokumentet...


​