Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) arbeider for å gi flest mulig anledning til å utøve enkelt friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i sitt nærområde og naturen for øvrig. Bærums opprinnelige landskapskarakter, natur- og kulturverdier skal sikres i samarbeid med medlemsorganisasjonene og offentlige myndigheter. Virkeområdet dekker hele Bærum kommune.

 


Kolsås Naturkart

Kolsås Naturkart

Nytt hefte om Kolsås til skoler og friluftsfolk! Bærum Natur- og Friluftsråd tilbyr helt nye hefter (naturkart) med bilder og enkle forklaringer om hvordan Kolsås er dannet. Dette er nærmest en lærebok på 52 sider i geologi, botanikk, dyreliv, fugler og kulturminner i Kolsåsområdet, spesielt godt egnet for elever i den videregående skolen. Her finnes også vakker blåveis og eldgamle fossiler. Vi ser slåtteng og sjelden stein. Litt historie blir det også tid til underveis. Osloområdet har et variert biologisk mangfold med 2/3 av alle arter som er funnet i Norge. Vi ønsker at barn skal utvikle en stolthet over Osloområdets natur gjennom kunnskap og kjennskap. Gjennom vennskapet med naturen vil også viljen til å ta vare på den øke. Ønsker du et hefte? Kontakt Rigmor Arnkværn tlf.: 91772145 mail: arnkver@online.no Naturkartet er blitt laget med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen, Bærum kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Dermed kan vi tilby heftet til skoler for 25 kr pr. stk. (750 kr for et klassesett). Vi leverer gjerne til skolen! Ellers oppfordrer vi alle som ønsker naturkartet, å betale 50 kr. Uansett er prisen vesentlig mindre enn verdien av dette heftet!

Les mer
Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

BNFs mange innspill og høringer til fellesprosjektet Ringeriksbanen. Et samarbeid mellom BaneNor og Veivesenet E 16. BNFs klare anbefaling er at jernbanetraseen legges om Roa til Hønefoss og ikke under Krokskogen. Les mer om hvorfor dette er det beste alternativ. http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2240&fbclid=IwAR2FmEJvUry80LaFH89MinVMfivztSe23PMvKnKykzpb67JVKLMDaeyYhDI

Les mer