Oppføring av ridehall i Ståviveien 30-31

Oppføring av ridehall i Ståviveien 30-31

Publisert av Terje Bøhler den 24.10.16.
Oppføring av ridehall i område «Hensynsone Landskap» vil være i strid med kommunedelplanen for Tanum-Hornimarka på flere punkter, det vil ha negative konsekvenser for kulturminner og kulturlandskapet, det vil bety brudd på byggeforbudssonen langs vassdrag og på naturmangfoldloven og fører til risiko for ikke å nå miljømålet for Ståvibekken og Isielva om god økologisk tilstand innen 2021. Det vil også være brudd med nasjonal jordvernstrategi.

Les hele saken (vedlagt)
20161023 Uttalelse om bygging av ridehall på Stovi gård.pdf