Klage til Fylkesmannen ang Bjørnegårdsvingen 11-13

Klage til Fylkesmannen ang Bjørnegårdsvingen 11-13

Publisert av Terje Bøhler den 29.02.16.

Forslag om utbygging i Bjørnegårdsvingen ble første gang fremmet i 2002, men trukket i påvente av kommunedelplan Sandvika og planer for E18 og E16. Etter nytt oppstartsmøte i 02.09.2009 ble saken fremmet i Plan- og miljøutvalget sommeren 2011, og igjen trukket 28.06.2011. Revidert planforslag ble fremmet til 1. gangs behandling i Planutvalget 23.10.2014.

​Vi klager over kommunestyrets vedtak:
- Saksframlegget tydeliggjør ikke avvik fra kommunedelplan og kommunale planstrategier....
- Dokumentvedleggene gir ikke informasjon om prosessen fram til saken legges fram for Planutvalget...
- Vegvesenet varslet innsigelse til veisystemet i området i en uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeidet (bv. 02.12.2009)...


Les hele saken (under):
20160211 Klage til FM Bjørnegårdsvingen 11-13.pdf