Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

07.11.17 18:03 av Dagrun Skarbø

Formannskapet vedtok i august at rådmannens forslag til Klimastrategi 2030 og handlingsplan skulle sendes på høring (høringsfrist 6.november 2017). Høringen omfatter både målsettinger, strategier og tiltak. Vi har i vår høringsuttalelse gitt noen konkrete forslag som vi mener bør komme i tillegg til foreslått strategi. BNF ønsker tiltak velkommen og håper at våre innspill vil bidra til å oppnå målene som er satt.

Les mer