Kolsås Naturkart

Kolsås Naturkart

15.05.20 22:14
av Kaare Moe

Nytt hefte om Kolsås til skoler og friluftsfolk! Bærum Natur- og Friluftsråd tilbyr helt nye hefter (naturkart) med bilder og enkle forklaringer om hvordan Kolsås er dannet. Dette er nærmest en lærebok på 52 sider i geologi, botanikk, dyreliv, fugler og kulturminner i Kolsåsområdet, spesielt godt egnet for elever i den videregående skolen. Her finnes også vakker blåveis og eldgamle fossiler. Vi ser slåtteng og sjelden stein. Litt historie blir det også tid til underveis. Osloområdet har et variert biologisk mangfold med 2/3 av alle arter som er funnet i Norge. Vi ønsker at barn skal utvikle en stolthet over Osloområdets natur gjennom kunnskap og kjennskap. Gjennom vennskapet med naturen vil også viljen til å ta vare på den øke. Ønsker du et hefte? Kontakt Rigmor Arnkværn tlf.: 91772145 mail: arnkver@online.no Naturkartet er blitt laget med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen, Bærum kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Dermed kan vi tilby heftet til skoler for 25 kr pr. stk. (750 kr for et klassesett). Vi leverer gjerne til skolen! Ellers oppfordrer vi alle som ønsker naturkartet, å betale 50 kr. Uansett er prisen vesentlig mindre enn verdien av dette heftet!

Les mer
Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

31.01.19 13:59
av Kaare Moe

BNFs mange innspill og høringer til fellesprosjektet Ringeriksbanen. Et samarbeid mellom BaneNor og Veivesenet E 16. BNFs klare anbefaling er at jernbanetraseen legges om Roa til Hønefoss og ikke under Krokskogen. Les mer om hvorfor dette er det beste alternativ. http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2240&fbclid=IwAR2FmEJvUry80LaFH89MinVMfivztSe23PMvKnKykzpb67JVKLMDaeyYhDI

Les mer
Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

07.11.17 18:03
av Dagrun Skarbø

Formannskapet vedtok i august at rådmannens forslag til Klimastrategi 2030 og handlingsplan skulle sendes på høring (høringsfrist 6.november 2017). Høringen omfatter både målsettinger, strategier og tiltak. Vi har i vår høringsuttalelse gitt noen konkrete forslag som vi mener bør komme i tillegg til foreslått strategi. BNF ønsker tiltak velkommen og håper at våre innspill vil bidra til å oppnå målene som er satt.

Les mer
Åpent møte onsdag 8. november 2017

Åpent møte onsdag 8. november 2017

27.10.17 11:18
av Dagrun Skarbø

Kulturlandskapet i Bærum har en vakker og variert natur med stort biologisk mangfold. Maten vi lever av produseres i miljøer som dette. Det var en stor glede å invitere til et lite innblikk i disse naturperlene. Vi samlet folk med ulike innfallsporter til Bærums kulturlandskap. Denne kvelden delte de sin kunnskap, viste bilder og fortalte om sine opplevelser.

Les mer
Detaljregulering Michelets vei 24 - høring

Detaljregulering Michelets vei 24 - høring

29.02.16 22:58
av Terje Bøhler

De to nærmeste naboene, Sameiet Holtekilen 4A og Sameiet Holtekilen 4B er meget utførlige og detaljerte i sin beskrivelse av hvilke skader og ulemper ny bebyggelse vil ha for hele indre delen av Holtekilen og supplerer dermed uttalelsene fra instansene ovenfor. Vi har også merket oss at Rådmannen, med utgangspunkt i de forholdene vi viser til her, har anbefalt at planforslaget ikke fremmes.

Les mer
Nei til Fossum-byen

Nei til Fossum-byen

28.10.15 17:55
av Terje Bøhler

Det er så godt som definitivt slått fast at det ikke er mulig å oppfylle krav om kollektivdekning av boligområdet Fossum. Områdeplanen gir heller ikke svar på tunge utfordringer knyttet til øket trafikkbelastning, klimagassutslipp, jordvern, inngrep i natur- og kulturlandskap.

Les mer