Utbyggingsplaner Berghoff-Frogner gård

Utbyggingsplaner Berghoff-Frogner gård

Publisert av Terje Bøhler den 03.07.17.
Den varslete utbygging er ikke er samsvar med:
- Bærum kommunes arealstrategi vedtatt i gjeldene kommuneplan
- Rådmannen frarådet klart utbygging av Berghoff–Frogner (mange negative konsekvenser)
- Regional plan for areal og transport
- Kommunedelplan for Sandviksvassdraget
- Nasjonale føringer og mål for jordvern
- Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i Bærum (Naturvernforbundet i Bærum)
- I tillegg er adkomst og trafikkløsninger meget konfliktfylte
- Krav til skole- og barnehagekapasitet er ikke oppfylt. 

Les hele vår kommentar (vedlagt under)
20170625 Berghoff-Frogner oppstart reg høring fra BNF.pdf