Utbygging ved Staversletta (Tanumplatået)

Utbygging ved Staversletta (Tanumplatået)

Publisert av Terje Bøhler den 15.10.16.
Tanumplatået er et av landets mest verneverdige nasjonale kulturlandskap. Kommunedelplanen for området hadde som hovedformål å fungere som verneplan. Vi er derfor enige med Tanum Vel i at utbygginger både på selve platået og i randsonen er en meget uheldig bit-for-bit utbygging som reduserer betydningen av kulturlandskapet.

Kart over Staversletta (klikk her)
Les heles saken (vedlagt)
20161014_Staversletta_høring_fra_BNF.pdf