Turveiprosjektet

Turveiprosjektet

Publisert av Terje Bøhler den 02.01.17.
Prosjektet ligger kun i startgropen, men her er noen av de delprosjektene vi ser for oss – ikke i prioritert rekkefølge:
- Sykkel
- Turveinettet
- Vassdragsledene
- Merking og skilting
- Kart, brosjyrer, turforslag etc
- Informasjon
- Økonomi