Storøykilen sjøflyhavn - debatt i Budstikka

Storøykilen sjøflyhavn - debatt i Budstikka

Publisert av Terje Bøhler den 18.05.16.
Innspill fra tilhengere av sjøfly i Storøykilen, har ofte dreiet seg om spørsmålet sjøfly mot fugl. De ”vet” at sjøfly og våtmarksfugl nærmest lever i harmoni selv om godt faglig underbygget materiale viser at sjøfly skremmer sky fugler. Det blir også lagt ut som om sjøflyene har en ”historisk rett” til Storøykilen. Ved nedlegging av hovedflyplassen ble det gjort helt klart at all flyvirksomhet skulle bort fra Fornebu. Sjøflyklubben fikk tilbud om relokalisering på Notodden, men ignorerte hele saken.

Hele dabattinnlegget, samt kart, er vedlagt (under)
20160509 sjøfly til debatt i Budstikka kart.pdf
20160509 sjøfly til debatt i Budstikka.pdf