Storøykilen sjøflyhavn (Høringsfrist 31/12)

Storøykilen sjøflyhavn (Høringsfrist 31/12)

Publisert av Terje Bøhler den 03.01.15.

Reguleringsplan for Fornebu, del av område 15 - Storøykilen sjøflyhavn, planID 2014006, ligger ute til offentlig ettersyn fra 14. november til 31. desember 2014. Her er reguleringssaken:
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Plan-og-miljo/Planer-til-offentlig-ettersyn/Horingoffentlig-ettersyn/Storoykilen-sjoflyhavn---Fornebu-del-av-omrade-15/

Naturvernforbundet i Bærum og BNF har levert et felles høringssvar til 1. gangs behandling:

BNFs brev til BK ang sjøflyhavn.pdf
BNF-sjofly-1gg-rev-06.pdf