Søndagsåpne butikker

Søndagsåpne butikker

Publisert av Terje Bøhler den 17.08.15.
For friluftslivet er det viktig at søndagene ikke er dager da mange må jobbe, eller lar seg friste til å ha sin handledag. Dette er dagen da familien eller venner kan samles og være noenlunde trygge på at det passer for alle med å delta i felles aktiviteter. Dette er dagen da frivillige har anledning til å gjøre noe for andre – enten det er å lede turer, arrangere små og store samlinger, servere kake eller pølser på dagsturhyttene, holde kurs i fiske, fuglekikking eller fjellklatring – og masse annet som er kjempeviktige for at det sivile samfunnet skal fungere, videreføre tradisjoner, bringe glede, kunnskap - og FOLKEHELSE ut til alle.

Hele BNFs innspill er vedlagt.
Høring- søndagsåpne butikker BNF.pdf