Ringeriksbanen - høring planprogram

Ringeriksbanen - høring planprogram

Publisert av Terje Bøhler den 17.01.17.
Som del av disse kommentarene vises det (også) til høringsuttalelse fra den av våre medlemsforeninger – Skui vel, som blir mest berørt av planene for Ringeriksbanen gjennom Bærum. Vellet gir også konkrete innspill til reguleringsplanarbeidet ved å foreslå og drøfte praktiske løsninger for tverrslag, som vil være aktuelle på strekningen Sandvika- Sollihøgda, herunder både fysisk akseptable og uakseptable løsninger.

Les hele saken (vedlagt)
20170116 Uttalelse vr planprogram Ringeriksbanen BNF.pdf