Reguleringsplan for Fossumveien 19, "BARKETOMTA"

Publisert av Terje Bøhler den 15.10.16.
Området er en del av turveidragene langs elva, og det er det sentrale området for nærfriluftsliv for en stor gruppe mennesker, spesielt for mange barn. Det er et av de få åpne områdene der barn og voksne selv kan finne på hva de vil leke eller drive med av uorganisert
idrett – hele året. Kunstgress kan skade elva, og all erfaring viser at slike gressbaner fortrenger all annen aktivitet enn den organiserte fotballen. Dette er et stort tilbakeskritt for folkehelsa i kommunen. Det må bli et prinsipp at gressletter for uorganisert idrett, lek og
nærfriluftsliv aldri skal bygges ned med verken kunstgress eller andre installasjoner som endrer den opprinnelige, frie bruken. Det at det i siste øyeblikk ble lagt inn at området kunne brukes til idrettsformål, betyr ikke at uorganisert idrett uten videre kan erstattes med organisert idrett!
Fossumveien 19 - Barktomta høring BNF.pdf