Regional plan for ... og friluftsliv 2016-2030

Regional plan for ... og friluftsliv 2016-2030

Publisert av Terje Bøhler den 16.10.16.
Vi viser til høringsuttalelsen fra Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). Dette er et omfattende dokument som både beskriver grunnlaget for uttalelsen og kommenterer selve planen. Bærum Natur- og Friluftsråd støtter denne høringsuttalelsen. Vi vil likevel ha med noen egne kommentarer til noen av de sakene som blir tatt opp...

Les hele saken (vedlagt).
Vedlagt er også den refererte saken fra FNF og OOF.
20160923_Høringsuttalelse_plan_fysisk akt_idrett_friluftsliv_Akershus.pdf
20160927 Regional plan fysisk aktivitet idrett friluftsliv 2016-2030 BNF.pdf