Referat fra halvårig møte med Bærum kommune

Referat fra halvårig møte med Bærum kommune

Publisert av Terje Bøhler den 17.08.15.
Møtedeltagere var:

Bærum kommune (BK):
Arthur Wøhni Kommunaldirektør, Plansjef
Gunvor Bjørnsen, Fagansvarlig Områdeutvikling
Kjell Seberg Reguleringssjef, Planavdelingen,
Hanne Høyback Bygningssjef
Svein Finnanger Tjenesteleder, Natur og idrett
Terje Johannessen, Landbruk/utmark og kulturvern, Natur og idrett
Tone Bye Moen Avdelingsleder, Forurensing og renovasjon

Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF):
Rigmor Arnkværn, Leder
Morten Heldal Haugerud Nestleder
Ludvig Daae, Styremedlem

Terje Bøhler Sekretariatsleder

Hele referatet er vedlagt (se under).

2015-04-14-møtereferat-Planavd-teknisk-og-Natur-og-idrett-og-BNF-utg-3.pdf