Rasering av grøntbelte og bekkefar på Økri

Rasering av grøntbelte og bekkefar på Økri

Publisert av Terje Bøhler den 26.11.15.
KLAGE PÅ RASERING AV GRØNTBELTE, VILTTREKK og BEKKEFAR PÅ ØKRI .
Gnr. 77 Bnr. 337. Andre Gnr/bnr 77/350, 352,353 Adresse Økri, 1340 SKUI

Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) retter herved en formel klage til Bærum kommune på de inngrep som er gjort i grøntområde og bekkefar vest for utbyggingsområde på Årenga -Økrisletta Gnr. 77 Bnr. 337, med andre Gnr/bnr 77/350, 352,353.

Inngrepet fremstår som en rasering av all vegetasjon i grøntbeltet med til dels store trær, samt fjerning av masser. Planområdet står i dag i grell kontrast til ambisjonene med planen og mål og intensjoner i planbestemmelsene.

Det påklages at grønt- og vegetasjonsbeltet nå brukes som anleggsområde med pågående fjerning og forflytning av masser.

Les mer - hele rapporten er vedlagt (under)

20151125_klage_Årenga_Økrisletta_Bråtesprekkbekken.pdf