REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO & AK.

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO & AK.

Publisert av Terje Bøhler den 30.03.15.
BNF støtter planens mål, og er særlig opptatt av redusert utslipp av klimagasser, mindre press på og forutsigbar sikring av utmark, naturmangfold, jordressurser, verdifulle landskap og kulturmiljøer, og videre blågrønnstruktur med sikte på så vel økosystemfunksjoner som friluftsliv...
For mer info se vedlegg (hele høringsuttalelsen).
Areal og transportplan Høring BNF.pdf