Planprogram Fornebu kommunedelplan 3 (KDP-3)

Planprogram Fornebu kommunedelplan 3 (KDP-3)

Publisert av Terje Bøhler den 03.10.16.
Grøntstruktur og viktige naturvernområder er sentrale deler av Fornebu – ikke minst for en stadig økende befolkning i dette området. Det er derfor ikke til å unngå at det blir konflikter mellom å ivareta verneområdene og deres kvaliteter samt en tilrettelagt grøntstruktur med andre kvaliteter når det totale arealet på Fornebu skal utnyttes betydelig mere enn i dag. Områder for rekreasjon, nærfriluftsliv og lek blir enda mere begrenset – og enda viktigere for alle som bor og ferdes i området. Her kan dyr og fugleliv, sjeldne planter og trær, sårbare våtmarksområder og kalkrike knauser settes opp mot menneskenes behov for å ferdes i natur og drive enkelt
friluftsliv i sine nærområder. Vi vil vurdere planprogrammet ut fra denne synsvinkelen.

Les hele saken (vedlagt).
Planprogram Fornebu - kommunedelplan 3 høring BNF.pdf