OPPROP: TANUMPLATÅET (vi trenger din underskrift)

OPPROP: TANUMPLATÅET (vi trenger din underskrift)

Publisert av Terje Bøhler den 28.04.15.
OPPROP: TANUMPLATÅET – BÆRUMS HISTORISKE ARV OG STOLTHET!
og ett av de15 mest verneverdige kulturlandskapene i Norge!
Vi som skriver under dette oppropet vil at det fortsatt skal dyrkes mat her, beite dyr, være bønder her som driver et aktivt jordbruk. Vi vil at framtidige generasjoner også skal kunne oppleve alle de felles verdiene generasjonene siden bronsealderen har vært med på å skape i dette rike jordbruksområdet.
- Matjord skal ikke bygges ned.
- Utbygging skal skje langs banene og ved kollektivknutepunkter.
Mer info om oppropet, hæringsuttalelse og verneforslag kan leses i vedlagte dokumenter. Din stemme vil bli hørt, så skriv under her:
www.opprop.net/vern_tanumplataet

Oppropet støttes bl.a. av Bærum- Natur og Friluftsråd, Naturvernforbundet i Bærum, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Asker og Bærum Bondelag, Jordvern Oslo og Akershus, Tanum vel, Skui vel, Asker og Bærum Historielag , Bærum Turlag (lokallag av Den Norske Turistforening)tanum0-Tanumplatået-opprop2.pdf
tanum1-BNF KDP Tanumplatået høring 16.3.14.pdf
tanum2-Fylkesmannen i OA uttalelse.pdf
tanum3-verneforslag_2008.pdf
tanum4-Uttalelse Fylkeskommunen 9.4.15.pdf
tanum5-KDP TanumPl og HorniM - Innspill og referat SWOT Natur og Vel 11-10-19.pdf
tanum6-Statens vegvesen InnsigelseTanum-Horni 27.1.15.pdf