Ny veileder  for utomhusanlegg

Ny veileder for utomhusanlegg

Publisert av Dagrun Skarbø den 08.03.18. Oppdatert 22.03.18.
Veilederen legger opp en norm for uteoppholdsareal i for eksempel barnehage og skole og kan stille krav til funksjon og fysisk utforming for kommunalt eide utomhusanlegg og andre anlegg der det er krav om godkjent utomhusplan. Eksempler på dette er parker og grøntanlegg, anlegg i natur- og friluftsområder, leke- og aktivitetsområder, idrettsanlegg, barnehager og skoler.

BNF ser vi på denne veilederen som et svært viktig dokument for framtidig utforming av alle utomhusarealer i Bærum. Vår uttalelse kommenterer områder hvor vi mener foreslåtte tiltak er særdeles gode eller viktige og områder hvor BNF mener det kan mangle noe eller der det er ønskelig å forsterke tiltakene.  Se vedlegg under.

2018 04 03 Veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune.pdf