Ny vannforsyning til Oslo - konsekvenser for Bærum

Ny vannforsyning til Oslo - konsekvenser for Bærum

Publisert av Dagrun Skarbø den 22.03.18.
Varslet planområde i Bærum strekker seg fra grense med Hole kommune, under Krokskogen og Lommedalen/Bærums Verk, videre under Bærumsmarka til grense med Oslo kommune (til sammen ca. 17 km2). Planområdet omfatter både landbruks-, natur- og friluftsområder og byggeområder på Sollihøgda, i Lommedalen og Østre Bærum. 

BNF uttaler seg om tverrslag for Holsfjordtunnelen  og masser som er planlagt tatt ut i Lommedalen og konkluderer med at Steinskogen utnyttes for alt det er verdt innenfor dagens utstrekning, dvs. uten utvidelse og at Larsåsen benyttes for lagring av resterende masseoverskudd.

Se vår uttalelse her.
Ny vannforsyning Oslo (Holsfjordledningen) høringsuttalelse 2018 03 17.pdf