Ny sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet

Ny sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet

Publisert av Dagrun Skarbø den 10.04.18.
BNF ser positivt på at kommunen ønsker en storsatsing på sykkel og syklister i Bærum. Å få fram gode sykkelveier og prioriterte veistrekninger for sykkel i allerede tettbygde Bærum, er en stor utfordring. Prinsipielt ber BNF om at mulige straksløsninger blir iverksatt så fort det er mulig. Videre pekes det også på at utkastet ikke nevner problemer knyttet til lovreguleringen som prioriterer bilenes framkommelighet og er til stor fare - og irritasjon for syklister. 

Høringsutkastet har flere gode forslag til løsninger, og i høringssvaret er en del av disse kommentert.
Les høringsuttalelsen i vedlegg under.
2018 03 22 Høring Sykkelstartegi 2018-20130 fra BNF.pdf