Ny skogbruksforskrift i marka (høring)

Ny skogbruksforskrift i marka (høring)

Publisert av Dagrun Skarbø den 23.11.17.
 Organisasjonene mener blant annet at kartlegging av Marka-verdiene må intensiveres, at all næringshogst (uansett størrelse) må meldes inn, at forvaltningen må skje gjennom åpne og transparente prosesser med god adgang til medvirkning fra organisasjonene, og at organisasjonene må ha rett til å komme med begrunnede innvendinger.
Høringsuttalelse fra Natur og friluftslivet i Oslo og Akerhus_Skogbruksforskriften_23 oktober 2017.pdf