Merknad til høring/off.ettersyn Lysakerbyen - VPOR

Merknad til høring/off.ettersyn Lysakerbyen - VPOR

Publisert av Dagrun Skarbø den 09.02.18.
BNF er lite tilfreds med at planarbeidet har vært unntatt offentlig innsyn. Interesseorganisasjoner og lokalbefolkning kunne ha bidratt med innspill til planen som vil gi retningsgivende føringer for offentlige tiltak og for den offentlige behandlingen av private initiativ i området. 
BNF påpeker videre at planen burde vist til konsekvenser av kraftige flommer  og at virkninger for laks og sjøørret ikke er nevnt. Det samme gjelder vesentlige problemer for grøntområder og turveier. 

For uttalesle fra Lysakerelvas venner se Bærum Elveforum (http://b-elveforum.forening247.no)

Les hele merknaden i vedlegg.
2018 02 04 Lysakerbyen - off. rom høring fra BNF og NiB.pdf