Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2035 (høringssvar)

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2035 (høringssvar)

Publisert av Terje Bøhler den 03.10.16.
I tråd med planprogrammet er gjeldene sektorplaner og meldinger innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel. Dokumentet innledes med en visjon og fire hovedmål som vi anser som et godt og viktig utgangspunkt for drøfting av kommuneplanen, med et vesentlig unntak kommentert nedenfor: planen mangler overordnete mål for naturmangfold, vann, jordressurser, kulturlandskap og områder for friluftsliv som premiss for samfunnsutviklingen i Bærum.

Les hele saken (vedlagt).
KPL samfunnsdel høring fra BNF.pdf