Kommuneplan 2017 – 2035

Kommuneplan 2017 – 2035

Publisert av Terje Bøhler den 11.04.16.
Bærum Natur- og friluftsråd er, ut fra sitt formål særlig opptatt av kommuneplanens arealdel. Det legges opp til en lett revisjon, men høringsnotatet tar opp mange viktige tema med en god tilnærmingsmåte. Når det gjelder arealdelen er det imidlertid blitt et stadig mer framtredende dilemma at en er enig i teksten, men erfarer, nokså frustrert, at resultatene av den faktiske arealforvaltning kan være til dels svært avvikende holdt opp mot den vedtatte planen. Vi har noen kommentarer til dette forholdet.

Les hele vår høring (vedlagt under).
20160408 Kommuneplan 2017-2035 høring fra BNF.pdf