Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Publisert av Terje Bøhler den 03.11.16. Oppdatert 02.01.17.
Som dere sikkert har lest både i Bæringen og i Budstikka skal Bærums friluftlivsområder også bli kartlagt og gitt en verdi.
I løpet av sommeren og høsten har folk i kommunen laget et forslag til hva som er Bærums spesielle friluftsområder - av alle slag og uavhengig av hvem som eier grunnen. Dette er kartfestet og satt inn i en stor tabell der alle områdene er nummerert – og de samme numrene finnes på kartet. Områdene har ulike farger, koden for både farger og hvordan verdsette finnes i veiledningen. Kommunen har i sine oppslag brukt en link inn i kommunens datasystemer for å finne de aktuelle kartene og dokumentene. Men vi fant ikke alt like greit å bruke.
I vedlagt fil (under) “Kokebok–kart” finner dere den linken kommunen har ment all skal bruke.
Der vil dere se at det også kan få ortofoto av de områdene du er interessert i. Det betyr at bebyggelse og vegetasjon blir tydelig – det er jo et fotografi av området!Her skal også velgrensene være lagt inn (usikker på hvordan de kan hentes opp på dette kartet) Dette er spesielt egnet for vellene, ikke våre medlemmer.
I de tre vedlagte kartene “kart-bærumsmarka”, “kart-vest” og”kart-øst” kan dere lettere plukke ut de områdene dere vi se nærmere på og farge og nummer på de friluftsområdene kommunen har kartlagt – og som andre nå kan kvalitetssjekke. – Og legge til andre de mener må være med. Dere kan forstørre det dere ser, dere kan til og med merke områder i den målestokken dere vil – og printe ut (jeg merket og limte inn i et blankt Word-ark og printet ut, – greit å ha til å tegne og skrive på. (Datakyndige klarer sikkert å finne ut mere om hvordan jobbe med kartet på bedre måter!)
I det vedlagte dokumentet “NYTTIGE HOVEDPKT” ligger grunnlaget for å velge riktig betegnelse på området og å gi ønsket verdi.
I den vedlagte Excel-filen “registreringskjema” i er det mulig å gjøre endringer på det kommunen har lagt inn og legge til områder ved å legge til nye linjer.
Bruk rød skrift når du skriver nye ting eller endrer noe i tabellen!
Se også kommunens KOKEBOK for å finne linken til kartet og jobbe med det på nettet.
Her i Kokeboka avsluttes det med:
Tilbakemeldinger
NB; Tilbakemeldinger/Innspill gis med referanse til gårds og bruksnummer – evt adresse om man har denne.Tilbakemeldingene sendes til Postmottak@baerum.kommune.no , merket saksnr. 16/29861. Spørsmål i forbindelse med kart og kartgrunnlag kan rettes til Bjørn Christian Edvardsen Bjorn.edvardsen@baerum.kommune.no
Det finnes også en Veileder fra MilDir: "Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder" finnes her:
Du er da klar til å surfe rundt i kartet og sjekke aktuelle friluftslivsområder med klassifisering og verdisetting. Alle tilbakemeldinger må være sendt kommunen innen 1. mars.BNF vurderer om vi skal invitere til et arbeidsmøte i siste halvdel av januar der vi kan se på hva som er kommet fram, få hjelp til dem som trenger det eller har spørsmål osv.
Lykke til!
kart-bærumsmarka.pdf
kart-vest.pdf
kart-øst.pdf
Kokebok-kart.pdf
NYTTIGE HOVEDPKT.pdf
Registreringsskjema.xlsx