Justering av vernebestemmelser for Kolsås-Dælivann

Justering av vernebestemmelser for Kolsås-Dælivann

Publisert av Terje Bøhler den 04.09.17.
Forslag til aktuelle temaer:
·         Nye naturreservater i området – nyere kartlegging av kalkskog viser store naturverdier rundt Dælivannet, se vedlegg
·         Eventuelle endringer i vernebestemmelsene
·         Sykling i området – mange henvendelser om dette
·         Eventuelle endringer i vernegrensen
·         Behov for skjøtsel

Se vedlagte, oppdaterte dokumetasjon over naturverdier i området.
Gjeldende verneforskrift: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1978-06-30-2
Kom med innspill til Terje Bøhler (terbo@online.no) senest 15/9-2017.
Kalkskog2016_KolsaasOe.pdf