Invitasjon til workshop om Fornebu

Invitasjon til workshop om Fornebu

Publisert av Terje Bøhler den 28.11.16.
Kommunestyret i Bærum kommune vedtok i april 2016 at kommunedelplan 2 for Fornebu skal
revideres med tanke på økt utnyttelse. I forbindelse med denne planprosessen på Fornebu, inviteres det til workshop med tema naturvernområder og buffersoner. Formålet med workshopen er å identifisere behovet for aktuelle tiltak for å redusere eventuell negativ effekt ved økt utnyttelse på Fornebu. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er medarrangør av workshopen. De representerer grunneier (Miljødirektoratet) og er verneområdeforvalter for de vernede områdene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er i gang med å planlegge tiltak i verneområder generelt, og innspillene fra workshopen vil være relevant også i deres arbeid.
Tidspunkt: Torsdag, 8. desember 2016 kl 12-15
Sted: Kunnskapssenteret, Sandvika, møterom 459 i 4.etg

Kartet viser dagens grenser for naturreservater (fra norgeskart.no)

For mer info - se vedlegg.
20161128 Invitasjon til workshop buffersoner på Fornebu.pdf