Høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu

Høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu

Publisert av Terje Bøhler den 20.09.15.
​Helårs båndtvang på Fornebu vurderes ikke å medføre en uakseptabel innskrenkning for hunder og hundeeiere. Alternativ-3: Helårs båndtvang på hele Fornebu vil gi de beste løsninger for:
- Sikring av buffersoner inn mot reservatgrensene
- Publikum (mange er redde for hunder, spesielt barn)
- Vilt som for eksempel rådyr og fugler (både hekkende og rastende)
- Bufe (kyr beiter på Lilløya som en del av naturforvaltningen av naturreservatene)
- Tilgrising (ekskrementer som blir liggende antas å kunne bli et problem)
- Grenseoverholdelse. Ingen ”misforståelser” ang båndtvangsgrensene ved dette alternativet.
   Misforståelser som ellers er til irritasjon for publikum som ikke er så begeistret for hunder.
20150920_høring-båndtvang-fornebu.pdf