Høring (frist 19/12) Bjørnegårdsvingen 11-13

Høring (frist 19/12) Bjørnegårdsvingen 11-13

Publisert av Terje Bøhler den 07.01.15.
Her er reguleringssaken:
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Plan-og-miljo/Planer-til-offentlig-ettersyn/Horingoffentlig-ettersyn/Bjornegardsvingen-11-13/