Gang- og sykkelvei: Griniveien... (frist 23. feb)

Gang- og sykkelvei: Griniveien... (frist 23. feb)

Publisert av Terje Bøhler den 17.08.15.

Griniveien - Hosletoppen - Gamle Ringeriksvei - gang- og sykkelvei - detaljregulering

Griniveien er en av Bærums hovedinnfartsårer til Oslo. På store deler av veien finnes det ikke noe tilbud til gående og syklende i dag. Biltrafikken på strekningen er 12000 kjt/døgn. Statens vegvesen fremmer nå planforslag som omfatter 1,5 km gang - og sykkelvei mellom Hosletoppen og Gml. Ringeriksvei. For mer info se:
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfdocument.aspx?journalpostid=2013052480&dokid=1924714&versjon=4&variant=P&