Gang og sykkelvei Griniveien

Gang og sykkelvei Griniveien

Publisert av Terje Bøhler den 24.02.15.
Vi er glade for at det nå er kommet to grundige alternative forslag til trasé for den konfliktfylte strekningen mellom Hosletoppen og Gml. Ringeriksvei og at begge er lagt ut til offentlig ettersyn. Vi må likevel gjenta det vi har sagt i våre tidligere uttalelser – det er fullstendig uaktuelt å legge en sykkelvei, primært rettet mot transportsyklister, over jordene til Hosle gård og over Sauejordet. Det er like uaktuelt å ødelegge de mest verdifulle delene av Stubberud naturreservat.
Se vedlegg for mer info.
Sykkelvei langs Griniveien - høring fra BNF.pdf