FORNEBU - METROTRASÉ

FORNEBU - METROTRASÉ

Publisert av Terje Bøhler den 12.08.15.
Anlegg av Lysaker stasjon gir store utfordringer når det gjelder krav som skal oppfylles i forhold til Lysakerelva; konkretisert gjennom vannressursloven og byggeavstand til elva m.m. Vi viser til brev av 18.03.2015 fra Lysakervassdragets venner. Prosessen omkring planlegging av kollektivtrasé Fornebu har tatt kritisk lang tid og har bl.a. ført til vanskeligere arrondering av knappe arealer i området...
For mer info, se vedlegg (hele høringsuttalelsen).

https://docs.google.com/forms/d/1ocGW83UYIHoQslFrEEMjr6Il2tHFlcvyD7ESagW69IE/viewform?usp=send_form

Fornebubanen. 1. gangsbehandling høring BNF.pdf