Etterlyser svar på klage (Økri/Bråtesprekkbekken)

Etterlyser svar på klage (Økri/Bråtesprekkbekken)

Publisert av Terje Bøhler den 29.02.16.
KLAGE PÅ RASERING AV GRØNTBELTE, VILTTREKK og BEKKEFAR PÅ ØKRI
Gnr. 77 Bnr. 337. Andre Gnr/bnr 77/350, 352,353 Adresse Økri, 1340 SKUI.

Våre spørsmål i dag er – i tillegg til spørsmålene i brevet av 25.11.2015:
- Hva viser prøver tatt av forurenset vann før graving startet?
- Hva er gjort for å fjerne forurensningskilden og hva bestod den i?
- Hvor er det blitt av forurensningen?
- Har man kontroll over både grunnvannet og det forurensede vannet?
- Om forurensningen er fjernet, kan det gis garantier for at det ikke ligger igjen rester, eller kommer mer?
- Er det satt ned kontrollbrønner for kontinuerlig overvåkning?
- Hva er planen for å rehabilitere det ødelagte grøntbeltet og viltdraget?
- Er det utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan?

Hele saken er vedlagt under:
20160217 Etterlysning av reaksjoner - Bråtesprekkbekken Økrisletta Klage på rasering av grøntbelte.pdf