Detaljregulering Michelets vei 24 - høring

Publisert av Terje Bøhler den 29.02.16.
Vi har merket oss betenkeligheter ved utbyggingen fra en rekke instanser som Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Oslofjordens Friluftsråd. I likhet med disse vil vi peke på at verdifull natur blir ødelagt, at utbyggingen vil ødelegge kyststien og at våtmarksområdet med fugle- og dyreliv, grøntarealene, både de som er tilknyttet dagens boliger og friområdene omkring, blir sterkt skadelidende. Dette området ligger i utkanten av det som nå er i ferd med å bli den store Fornebu-byen – med kanskje helt opp til 20 000 innbyggere. Da er det viktigere enn noen gang at det som er igjen av naturlig vegetasjon, kyststi, leke- og friområder bevares for ettertiden.

Les hele saken (under):
20160209 Holtekilen - Michelets vei 24 høring fra BNF og NiB.pdf