Det bygges bilvei i Dammyrdalen!

Det bygges bilvei i Dammyrdalen!

Publisert av Terje Bøhler den 14.08.17.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA)  har i sin behandling av Dammyrdalsveien inntatt en rolle som svekker markalovens krav til bærekraftig og miljøvennlig skogbruk, og som prioriterer skogeieren framfor Markas natur- og kulturverdier og allmennhetens friluftsliv og naturopplevelser.

FMOA har avvist klagen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) over bygging av skogsbilvei i Dammyrdalen, og svarer i Budstikka den 24. juli på fire spørsmål fra Liv Arnesen.
Les hele saken (vedlagt under).
20170806 Dammyrdalsveien debatt Budstikka- endelig.pdf