Bolibygging på jordene sør for Øverland gård

Publisert av Terje Bøhler den 15.12.15.
Planområdets verneverdier (klikk HER for å se planområdets plassering)
Følgende uttalelse er ført i pennen av Naturvernforbundet i Bærum (NiB):

Vi (NiB) vil først gjøre oppmerksom på at Naturvernforbundet i Bærum (NiB) i sin høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2015 – 2030 gikk imot at det jordet som inngår i planområdet og som fortsatt dyrkes skulle omdisponeres til boligformål. Dette begrunnet vi med følgende:

- Jordet er en del av det historiske og åpne landskapet mellom Haslum middelalderkirke og Øverlandgårdene.
- Bispeleden går igjennom planområdet og denne er registrert som regionalt viktig i kommunens miljøatlas - kulturvern.
- Det er registrert kulturminner i planområdet.
- Det som er igjen av det opprinnelige jordet syd for Gamle Ringeriksvei vil igjen kunne bli en del av det sammenhengende landbruksområdet mellom Øverland og Grini (Fossum). Det er tverrpolisk enighet om å bevare dette som et av de fem større, gjenværende og sammenhengende landbruksområdene i Bærum.
- Boliger her vil ikke være i samsvar med vedtatt arealstrategi og forventes å bli bilbasert.
- Vi støttet rådmannen som anbefalte ikke å videreføre forslaget om boliger her. 

 Les mer ... Hele saken er vedlagt (under)

20151214-Vestre-Øverland-jordet.pdf