Barnehagebehovsanalyse 2016-2035

Barnehagebehovsanalyse 2016-2035

Publisert av Terje Bøhler den 15.10.16.
Bærum Natur- og Friluftsråd har vurdert selve behovsanalysen som utenfor sitt område for engasjement. Vi ser imidlertid at det i tiden framover fortsatt blir behov for flere nye barnehager. I den forbindelse vil vi så sterkt vi kan oppfordre til at barnehager for framtiden ikke legges på friarealer, hundremeterskoger, utmarksområder, dyrket mark og små og større grønne lunger. Dette er ressurser som stadig har krympet i mange år. Vi ber derfor om at nye barnehager legges til arealer som allerede er eller har vært utbygd og at gjenbruk blir den vanligste måten for nyetablering.

Les hele saken (vedlagt)
20160924_Barnehagebehovsanalyse 2016-2035 BNF.pdf