BNFs ÅRSMØTE 2016

BNFs ÅRSMØTE 2016

Publisert av Terje Bøhler den 08.06.16.
I tillegg til de ordinære punktene var det foredrag med advokat Lars Holo:

Grunnlovens § 112 – en styrking av miljøvernet:
- Betydningen for myndighetenes avgjørelser etter miljølovgivningen
- Betydningen ved rettssaker om myndighetenes vedtak
- Betydningen ved rettssaker på privatrettslig grunnlag


Les komplett innkalling med årsrapport og regnskap samt godkjent årsmøteprotokoll (under)
årsmøteinnkalling-2016-med-årsberetning.pdf
Årsmøteprotokoll-2016-underskrevet.pdf