Årsmøte i Bærum Natur- og Friluftsråd tirsdag 14/3

Årsmøte i Bærum Natur- og Friluftsråd tirsdag 14/3

Publisert av Terje Bøhler den 02.03.17. Oppdatert 15.03.17.

 

Vi ønsker alle vel møtt!  Ta med noen gode venner og kom og hør på det svært interessante foredaget om ”Eventyrskoger og naturreservater i Bærum” av Bjørn Faafeng.  Bjørn Faafeng er leder av markagruppen i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Han har studert biologi og kjemi og tok hovedfag i limnologi ved Universitetet i Oslo i 1976 og har jobbet som vannforsker i NIVA i tillegg til informasjonssjef og seniorrådgiver.

Vedlagt følger årsmøteinnkalling med årsberetning og regnskap.

årsmøteinnkalling-2017-med-årsberetning_v01.pdf