Åpent møte i forb. med Friluftslivets år 2015

Åpent møte i forb. med Friluftslivets år 2015

Publisert av Terje Bøhler den 03.11.15.
Program
1. Å gå på sti, på grus, på klopper og turveier – å tilrettelegge og merke.
2. Ny grøntstrukturplan i Bærum – mere enn stier og turveier!
3. Stiprosjektet i Kolsås–Dælivann området.
4. Kåring av Bærums fineste friluftsområde!

For mer info se vedlagte invitasjon (under).
Invitasjon til møtet 5. november.pdf